Bài 3: Bài thuốc chữa chân tay tê mỏi

chân tay tê mỏi

Bài thuốc: Thủ túc ma tý thang chủ trị chân tay tê mỏi

 • Huyền sâm                                          12 gam
 •  Khổ sâm                                             4 gam
 • Đan sâm                                             8 gam
 •  Nhũ hương                                         12 gam
 • Câu kỷ tử                                           4 gam
 • Bạch cúc hoa                                      4 gam
 • Kinh giới                                            4 gam
 • Phòng phong                                      8 gam
 • Uy linh tiên                                        12 gam
 • Thiên ma                                         8 gam
 • Câu đằng                                         8 gam
 • Hà thủ ô chế                                    4 gam
 • Xương bồ                                        8 gam

Tác dụng:

Dưỡng âm huyết, lý khí, thông kinh, hoạt lạc, khu phong, trừ thấp, bình can, tức phong, chỉ kính.

Chủ trị:

Chân tay tê.

Liều dùng:

Sắc uống ngày 1 thang.

Kiêng kỵ:

Sống lạnh, béo ngọt quá mức, các chất kích thích.

Trích “1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội. “