Bài 4: Bài thuốc chữa đau lưng mình, chân tay không co duỗi được, tê liệt

Phương thuốc:

 1. Phòng phong                                          10g
 2. Độc hoạt                                                10g
 3. Tần giao                                                 10g
 4. Ngưu tất ( rửa rượu sao)                          8g
 5. Bạch linh                                                10g
 6. Đương quy                                             16g
 7. Cẩu tích                                                 10g
 8. Uy linh tiên                                            10g
 9. Tang ký sinh                                           8g
 10. Tế tân                                                   8 phân
 11. Quế tiêm                                               8g
 12. Bạch thược (rửa rượu sao)                    12g

          Bào chế:

          Trừ Bạch thược và Ngưu tất rửa rượu sao, còn để sống cân thành một thang sắc kỹ 2 nước. Nước đầu cho 3 bát sắc lấy 1 bát, nước thứ 2 cho 2 bát nước sắc lấy già nửa bát.

          Cả hai nước cô lại chia làm 3 lần uống.

          Cách dùng:

          Mỗi ngày uống một thang chia làm 3 lần sáng trưa và tối.

          Bệnh tê liệt: Hai chân từ đùi trở xuống không co duỗi được, động đến là đau, đau lưng đau mình, không trở bên được, đau nhức chân tay (chân nhức hơn tay).

          Cấm kỵ:

          Có mang không nên dùng (nếu dùng phải thận trọng xem sức có mạnh hãy dùng).

          Kiêng ăn: Cà chua, rau cải…

          Không phản ứng.

          Kết quả:

          Bản thân đã chữa trên 100 người khỏi.

          Kết quả 95 %.

Trích 1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội – Bài số 246